Commissie technische zaken

In het najaar van 2016 zijn we in de huidige samenstelling van start gegaan:

-          Henri Thalen (voorzitter commissie en contactpersoon 1, 2, JO19 en JO17);
-          Wim Borghuis (contactpersoon verzorging, keeper, zaal en lagere senioren);
-          Susan Bronsvoort (contactpersoon vrouwen en meisjes);
-          Bas Hoft (contactpersoon JO15, JO13, JO11, JO9, JO8 en mini’s).

Vanuit de commissie proberen we invulling te geven aan het Technische Beleidsplan. Dit plan kun je vinden op de website van Blauw Wit onder het kopje “Blauw Wit” en vervolgens “Beleidsdocumenten”.

In de basis komt het er op neer dat Blauw Wit een vereniging wil zijn voor voetballers die recreatief én voetballers die prestatiegericht willen voetballen. Zo streeft de commissie er bijvoorbeeld concreet naar – samen met de jeugdcommissie – dat voetballers (teams) van een goede trainer worden voorzien. Goede trainers zorgen voor betere voetballers waardoor de doorstroom in de jeugd zelf en vanuit de jeugd naar de senioren beter gaat.

De commissie probeert daarom in elke leeftijdscategorie een gediplomeerde trainer aan te stellen of (beginnende) trainers een KNVB cursus aan te bieden. Daarnaast bieden we ook zogenaamde bloktrainingen aan. Dit zijn trainingen waarbij meerdere teams en trainers tegelijkertijd trainen. Deze bloktrainingen worden dan geleid door een gediplomeerde trainer en leidt ertoe dat trainers op het veld met elkaar in gesprek komen. Verder koppelen we beginnende trainers aan ervaren trainers. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor Alex Hengeveld. Alex is niet alleen onze hoofdtrainer maar ook hoofd jeugdopleiding.

Heb je al ervaring als trainer of wil je ervaring opdoen? Lijkt het je leuk om zelf training te geven? Of wil je wat weten over opleidingsmogelijkheden? Stuur dan een email aan de commissie (technische@blauwwit66.nl) Of spreek Henri, Wim, Susan of Bas eens aan. Ze zijn vaak te vinden langs de lijn.

Tenslotte het volgende: we zijn nu ruim een jaar aan de slag, maar om alles echt gestructureerd op te zetten kost enkele jaren. Daarnaast is het een voorwaarde dat alle plekken goed bezet zijn (dus ook leiders). Op dit moment zien wij dat het ontbreken van een leider in sommige gevallen zwaar drukt op een trainer. De trainer moet dan alles in zijn eentje doen wat er (mogelijk) toe kan leiden dat deze zijn/haar motivatie vermindert/verliest.

Samen maken we de vereniging! Wij roepen daarom ook mensen op om zich ook aan te melden als leider; de (technische) structuur kan alleen goed staan als deze goed wordt ondersteund.

Meer van Berichten Terug naar overzicht

Sportsads