Ledenvergadering maandag 4 juni 20:00

Beste Blauw-Witters,

In de ALV van afgelopen november is een extra ledenvergadering aangekondigd die dit voorjaar plaatsvindt. Aanleiding hiervoor is het vrijwilligersbeleid dat in de vorige vergadering is gepresenteerd, waarop veel reactie is gekomen. Het afgelopen halfjaar is een groep leden beziggeweest met het evalueren hiervan en als resultaat daarvan is een hernieuwd beleid opgesteld. Dit presenteren wij graag tijdens de ledenvergadering. Hiernaast zijn er twee andere belangrijke agendapunten, herinrichting van de kantine en invoering van de nieuwe privacywet (algemene verordering gegevensbescherming).

De vergadering is op maandag 4 juni om 20:00 uur. De volledige agenda en de notulen van de vorige vergadering zijn  te vinden via de links onderaan dit artikel.

Namens het bestuur,

Erik Groot

 

pdf  Agenda ALV 4-6-2018.pdf

pdf  Notulen ALV voor publicatie website.pdf

Meer van Berichten Terug naar overzicht

Sportsads