Verslag ledenvergadering

Maandag 4 juni was er een ingelaste ledenvergadering waarop meer dan 80 leden aanwezig waren, een erg mooi aantal waar wij als club trots op mogen zijn!

Het bestuur is in deze vergadering uitgebreid met Aranka Beldman vanuit de activiteitencommissie, Justin Verhoeven vanuit de seniorencommissie en Roy Vrieling vanuit de zaalafdeling.

Verder stonden op de agenda 3 belangrijke onderwerpen:

Upgrading van de kantine en renovatie toiletten
Een commissie bestaande uit Jan Klein Nagelvoort, Wouter Jansen, Andre van der Waal, Johan Bolink en Esther Spijker heeft zich het afgelopen half jaar bezig gehouden met het maken van een plan voor upgraden van de kantine en het renoveren van het toilet. Op het voorstel werd enthousiast gereageerd en ook de financiële onderbouwing van Mark Wonnink werd goed ontvangen, de ledenvergadering heeft besloten om dit plan door te zetten en komende zomer zal worden gestart met de verbouwing.

De commissie vraagt vrijwilligers die zouden willen helpen bij de verbouwing (of sloop) zich te melden bij een van de leden, ook wanneer je misschien een sponsor kent; meld je!

Inmiddels hebben we van een Blauw Witter en van Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding een prachtige spontane donatie voor de upgrade mogen ontvangen van respectievelijk € 1000,- en € 250,-.
Enorm bedankt voor deze spontane gift!

AVG en VOG
De algemene verordening gegevensbescherming heeft voor Blauw Wit impact, wij hebben een privacy policy opgesteld die beschikbaar is op de website (http://www.blauwwit66.nl/documenten/Privacy%20Policy.pdf.) Vanaf seizoen 2018-2019 vraagt Blauw Wit van vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor jeugdteams een VOG, ook voor vrijwilligers met toegang tot geldzaken wordt een VOG gevraagd. Wanneer dit op jou van toepassing is wordt contact met je opgenomen.

Vrijwilligersbeleid
In de ALV van eind 2017 werd een nieuw vrijwilligersbeleid gepresenteerd, hierop werd door veel leden gereageerd. Daarom is besloten dit beleid te herzien en te versimpelen. Een commissie van Anthon Vanwijngaarden, Aranka Beldman, Andre van der Waal, Ruben Hopster, Gijs Klein Nagelvoort, Peter Teeselink, Ben Bril, Erik Groot en Erik Huzen heeft dit stuk opgesteld. Dit werd positief ontvangen en is onder meer ook gepubliceerd in het clubblad van afgelopen mei.

Namens het bestuur nogmaals dank voor de massale aanwezigheid en wij hopen jullie in november weer te mogen verwelkomen op de volgende ledenvergadering.

 

kantine1

 

kantine2

 

kantine3

 

kantine4

 

kantine5

 

kantine6

 

Meer van Berichten Terug naar overzicht

Sportsads