Zeer geslaagde Algemene Ledenvergadering mét de kersverse voorzitter

Onder toeziend oog van een behoorlijk gevulde kantine stond op maandag 25 november de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op de rol, waarbij het benoemen van het nieuwe bestuur de hoofdmoot was.

Allereerst nam Mark Wonnink na 7 jaar trouwe dienst afscheid als penningmeester. ,,Ik heb alle taken met veel plezier vervuld. Als ik dan toch dingen mag noemen die ik leuk vond om te doen zijn dat het realiseren van de kantine en het kunstgrasveld’’ aldus Mark. Ook secretaris Erik Groot had lovende woorden over voor Mark, die veel méér was dan alleen penningmeester. ,,Toen ik net in het bestuur kwam kreeg ik door hoeveel jij deed voor de vereniging, je bent zo’n beetje het geweten van de club. Ik heb altijd heel prettig met je samengewerkt en daarvoor wil ik je bedanken’’. Nadat afscheid nemend penningmeester Mark Wonnink de jaarlijkse cijfers gepresenteerd had ging de ALV, zoals dat zo mooi heet, door met het gebruikelijke rondje en werden de agendapunten behandeld.

Als eerste werd Sander Bruggeman benoemd als penningmeester, waarbij gezegd mag worden dat Sander al behoorlijk betrokken is geweest bij het financiële gebeuren van de club. De afgelopen jaren zat hij in de kascontrolecommissie. Sander neemt per direct de taken van Mark over.

Vervolgens was het de beurt aan Erik Huzen om afscheid te nemen als voorzitter zijnde, die opgevolgd wordt door Roy Vrieling. ,,We zijn zeer positief verrast dat Roy een paar weken terug zich aandiende om voorzitter te worden’’ aldus Erik Huzen. ,,Roy heeft al de nodige bestuurservaring opgedaan vanuit zijn functie als coördinator zaal zijnde, waarbij hij heeft laten zien dat hij zijn waarde bewezen heeft’’.

Vervolgens was het aan de kersverse voorzitter Roy Vrieling om een mooi woordje over de aftredend voorzitter te houden. ,,Wat ik altijd enorm gewaardeerd heb aan Erik is dat hij veel betekend heeft voor de club. De meesten hebben geen idee hoeveel Erik deed op de achtergrond’’. Een rol die Erik Huzen ook in eerste instantie ook blijft vervullen. ,,Een van de redenen om het voorzitterschap op mij te nemen is dat ik het heel fijn vind dat Erik mij in eerste instantie ondersteunt op de achtergrond op gemeentelijk vlak’’ besluit Roy.

Nadat ook de nieuwe coördinator zaal, Egbert Rietberg en de nieuwe jeugdvoorzitter Marten Hulleman vakkundig door Roy benoemd werden, was het tijd voor de rondvraag en de sluiting.

Via deze weg wil het bestuur van z.v.v. Blauw Wit’66 alle mensen die gekomen zijn bedanken voor hun aanwezigheid én de waardevolle input tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het nieuwe bestuur v.l.n.r.

Egbert Rietberg, Justin Verhoeven, Sander Bruggeman, Roy Vrieling, Esther Spijker, Erik Groot, Henri Thalen, Aranka Beldman & Marten Hulleman

Bestuur z.v.v. Blauw Wit’66

bestuursfoto

Meer van Berichten Terug naar overzicht

Sportsads