Update 12 mei vanuit het bestuur

Beste Blauwwitter,

Hierbij weer een update vanuit het bestuur. Helaas moeten wij mededelen dat het Stratenvoetbaltoernooi en de Totaaldag geen doorgang gaan vinden i.v.m. het coronavirus. We zijn nog steeds aan het nadenken om het komende seizoen met een leuke activiteit te openen, mits de situatie het toelaat. We zullen de ontwikkelingen moeten afwachten.

Naar aanleiding van de vorige persconferentie zijn we op dit moment druk bezig met een aantal zaken, waaronder het inplannen van de seniorenteams op het hoofdveld. De senioren mogen weer in de 1,5 meter stand trainen. Binnenkort volgt hier nieuws over via de diverse appgroepen. Mochten de trainingen weer hervat worden, de kantine blijft voorlopig nog dicht.

We hebben het ook gehad over het maken van een nieuw clubblad. We hebben besloten dit niet te doen, om het feit dat we niet voldoende input hebben voor het maken van een nieuw clubblad. Daarbij willen wij onze vrijwilligers niet extra belasten met het verspreiden van het clubblad in deze roerige tijd.

Daarnaast hebben we een verzoek aan onze leden. Wanneer je de afgelopen jaren van mailadres bent veranderd, zou je dit willen doorgeven aan ledenadministratie@blauwwit66.nl?

Dan blijven je gegevens up-to-date in ons ledenbestand. Alvast bedankt!

Tot slot zijn de seniorencommissie en de jeugdcommissie druk bezig met de indelingen voor volgend seizoen. We hopen hier in juni meer duidelijkheid over te geven. Daarbij willen we een zeer groot compliment geven aan iedereen die zich keurig houdt aan de gemaakte afspraken die op ons sportpark gelden, dit wordt zeer gewaardeerd. Bedankt voor jullie medewerking!!

Bestuur z.v.v. Blauw Wit’66

Meer van Berichten Terug naar overzicht

Sportsads