Update 8-7 vanuit het bestuur

Met de versoepelingen van 1 juli gaan we qua voetbal een fase in die weer meer lijkt op wat we gewend waren. We mogen weer normaal trainen en daarbij een partijtje doen, kleedkamers mogen weer worden gebruikt en na de tijd kunnen we weer even napraten in de kantine. Ook een wedstrijd kan weer worden gepland, op 8 juli maakt JO17 hier als eerste gebruik van door tegen Excelsior '31 JO17-2 te oefenen. De fase dat we vooral bezig waren met wat allemaal niet kon is voorbij en langzaam zijn we gelukkig weer bezig met wat wel kan.

Zoals gezegd mag er weer normaal worden getraind en is de kantine weer geopend om na de training nog even na te zitten. Mede op aangeven van Blauw Wit is de gemeente begin april al gestart met het jaarlijks onderhoud van de velden. Deze zijn nu weer vrijgegeven waardoor iedereen ook weer op zijn normale dag en tijdstip kan trainen en indien gewenst kan er de zomer maanden worden doorgetraind. De activiteiten commissie kijkt nog of er animo is en mogelijkheden zijn voor een kleinschalige activiteit in deze periode.

Voor onze sponsoren zijn het ook onzekere tijden. Vanuit Blauw Wit zijn we actief geweest om onze communicatie kanalen in te zetten om acties en aangepaste diensten van onze sponsoren onder de aandacht te brengen. Dit werd zeer gewaardeerd. Inmiddels is er met alle sponsoren contact geweest en we zijn verheugd dat het overgrote deel Blauw Wit blijft steunen. Maar een aantal sponsoren wordt ook hard getroffen door de crisis. Voor het lopende seizoen valt financieel de impact mee voor Blauw Wit, voor het nieuwe seizoen verwachten we wel substantieel lagere inkomsten uit sponsoring.

Ook Blauw Wit zelf wordt financieel behoorlijk geraakt door de crisis. De jaarlijkse verloting kon niet doorgaan (willen we wel begin nieuwe seizoen alsnog plannen), en ook de opbrengst via de kantine is fors lager zeker in een seizoen waarin normaal gesproken het stratenvoetbal zou worden georganiseerd. Hier stonden maar beperkt verminderde uitgaven tegenover. Voor het bestuur stond alles in het teken van het beperken van de schade. Richting de betaalde trainers hebben we ons wel als correcte werkgever gedragen en dus de lonen doorbetaald. Hartverwarmend was wel een reactie spontaan af te zien van de laatste termijn van het seizoen. Omdat we doorbetaalden hebben we ook geld ontvangen uit de regeling van de overheid die daarvoor was bedoeld. Verder is geld ontvangen via de eerste steunregeling van de overheid voor gederfde inkomsten. En vanuit de gemeente is een deel van de jaarlijkse veldhuur kwijtgescholden, gereserveerde zaaluren die niet zijn gebruikt zijn ook niet in rekening gebracht. Op 15 juli opent de tweede steunregeling van de regering waar we ook aan mee zullen doen. 

Ondanks dit alles zijn we toch de upgrade van de keuken in de kantine gestart. Dit klinkt tegenstrijdig, maar aangezien de financiering van buiten komt heeft deze geen invloed op de financiele situatie van Blauw Wit. Door de bijdrage van de Vrienden van Blauw Wit, een aantal sponsoren en inzet van vrijwilligers (waarvoor dank) hoeft er geen euro uit de clubkas bij. De sluiting vanwege corona is daarom aangegrepen deze klus in te plannen, verwachting is dat dit half augustus gereed zal zijn.

Voor het nieuwe seizoen lijkt alles op voetbal gebied voorlopig conform planning te kunnen worden opgestart. Qua toeschouwers en vooral rond openstelling van de kantine is het nog wel onduidelijk hoe dat er in het nieuwe seizoen uit zal zien als we allemaal weer tegelijk naar het sportpark komen. Daar valt op dit moment nog niet veel over te zeggen, en moeten we gezamenlijk ook uitvinden hoe we daar praktisch maar veilig mee om kunnen gaan.

Wel is duidelijk dat we financieel het komende seizoen de "tering naar de nering" zullen moeten zetten. Op diverse terreinen zoals sponsoring en kantine zijn lagere inkomsten te verwachten. We zullen proberen creatief te zijn met alternatieven om toch voldoende opbrengsten te halen, maar verwachten niet dat we alles kunnen compenseren. Gelukkig is Blauw Wit financieel gezond en heeft wat buffers maar toch zullen wellicht een aantal zaken die de afgelopen jaren nog normaal waren komend seizoen wellicht niet meer mogelijk zijn. In hoeverre dat het geval zal zijn is voor ons als bestuur op dit moment ook nog niet duidelijk.

De afgelopen periode met soms wekelijks wisselende regelgeving vroeg veel flexibiliteit van leden en vrijwilligers. En ook al ging niet per sé alles in 1x goed, iedereen deed zijn best. We zijn dan ook blij met de wijze waarop iedereen zijn best deed en de flexibiliteit van vrijwilligers om daar waar de regels het toestonden het ook voor leden mogelijk te maken weer te sporten. Het was mooi deze saamhorigheid te zien.

Mochten er vragen, opmerkingen, ideeën of wat dan ook zijn schroom dan niet contact op te nemen met het bestuur via info@blauwwit66.nl of één van de bestuursleden persoonlijk aan te spreken. Samen staan we sterk.

Voor wie op vakantie gaat alvast een fijne vakantie, voor wie doortraint wellicht tot binnenkort en anders zien we elkaar hopelijk weer bij de aanvang van het nieuwe seizoen.

Bestuur Blauw Wit '66

 

Meer van Berichten Terug naar overzicht

Sportsads