Algemene ledenvergadering 16 november

Op maandag 16 november wordt, zoals ook statutair verplicht, de algemene ledenvergadering gehouden. Vanwege de corona-regels zal deze dit jaar niet in het clubgebouw plaatsvinden maar via de digitale snelweg. Aanmelding is vereist, stuur hiervoor een email naar ledenvergadering@blauwwit66.nl onder vermelding van je naam. Alle leden ontvangen ook een uitnodiging per email op het email adres zoals bij de ledenadministratie bekend, maar mocht je geen mail ontvangen (als bijvoorbeeld een oud email adres bij ons bekend is) dan kun je ook op basis van dit bericht al aanmelden. Na aanmelding ontvang je enkele dagen voor de vergadering een link voor de vergadering en een aantal aanvullende instructies.

We realiseren ons dat het niet voor iedereen even gemakkelijk zal zijn een digitale vergadering te volgen, maar dit is momenteel de enige optie. Leden kunnen elkaar wel opzoeken (zover toegestaan binnen de corona regels) om zo wellicht samen de vergadering te volgen. Houd er daarbij wel rekening mee dat de ledenvergadering is bedoeld voor de leden van Blauw Wit en ouders van jeugdleden. Wij hopen dat we via deze weg toch op een goede manier de stand van zaken van de vereniging met de leden kunnen delen.

 

Agenda van de algemene ledenvergadering

Deel 1: Financieel – start 20.00 u.

1. Financieel jaarverslag van vereniging en clubhuis
Toelichting op de resultaten van afgelopen jaar, presentatie jaarrekening
2. Begroting seizoen 2020/2021 van vereniging en clubhuis
Presentatie begroting voor seizoen 2020/2021 en vooruitblik.

Deel 2: Algemeen – verwachte start 20.30 u.

1. Opening

2. Voorwoord
2.1 Terugblik op vorig jaar

3. Notulen vorige ALV
Reeds op website gepubliceerd. Klik hier om te openen pdf

4. Mededelingen van bestuur
4.1 Afmeldingen
4.2 Over de entree inclusief duivenvereniging en wat dit betekent voor de club.
4.3 Scheidsrechters

5. Verenigingsjaarverslagen van de commissies
Worden vooraf via de website gedeeld, zijn hier opmerkingen op of vragen over?

6. Update vrijwilligers

7. Vaststellen van het bestuur
7.1 Vacature bestuurslid Activiteitencommissie
7.2 Afscheid van Erik Groot, Voorstel tot benoemen van Mark Wonnink als nieuwe secretaris
7.3 Voorstel tot benoemen Edwin de Munck als bestuurslid vanuit de onderhoudsgroep
7.4 Voorstel verlenging termijn bestuursleden
Esther Spijker (2 jaar tot 2022)

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Meer van Berichten Terug naar overzicht

Sportsads