Online Algemene Ledenvergadering zeer geslaagd

Afgelopen maandag op 16 november om 20:00 uur was de eerste online algemene ledenvergadering van Blauw Wit’66 een feit. Onze leden konden zich aanmelden via een speciaal aangemaakt emailadres waar men zich diende op te geven. Uiteindelijk woonden 70 leden de ALV bij, waarbij de leden vragen konden stellen via de chat in Youtube (de ALV werd uitgezonden via een speciaal aangemaakt YouTube kanaal) of door een vraag/opmerking te plaatsen via de whatsapp aan aftredend secretaris Erik Groot.

Voorzitter Roy Vrieling trapte de Algemene Ledenvergadering op gepaste wijze af. Daarna gaf hij het woord aan de penningmeester Sander Bruggeman, die onze leden een inkijkje gaf in de financiën van de vereniging. De kascontrole was gedaan door Jurgen van Dijk en Remco Stam die middels een filmpje dat werd ingestart de leden voorstelde de financiele cijfers goed te keuren. Hierna was het tijd voor de benoeming van ons nieuwe kascontrolecommissielid Jaron Kampman. Hij volgt aftredend kascommissielid Remco Stam op.

Nadat Jarons toetreding tot de kascontrolecommissie officieel beklonken was, was het woord weer aan onze voorzitter die het algemene gedeelte opende. Roy Vrieling opende met dat het jammer was dat de ALV van Blauw Wit’66 op deze manier gehouden moest worden, maar dat het helaas niet anders kon. ,,Deze tussenoplossing om de ALV via een speciaal gemaakt Youtube-kanaal te houden is een tussenoplossing waar we even het mee moeten doen, want we willen graag tussen de mensen staan en dat maakte deze online ALV niet ideaal.’’ Daarnaast prees Roy de warme houding van de vele vrijwilligers tijdens de coronaperiode. ,,Het was hartverwarmend om te zien hoe onze leden betrokken bleven bij onze vereniging en zich bleven inzetten voor Blauw Wit’66, ondanks de vervelende coronaperiode.’’

Er is ook goed nieuws aan de horizon. Het bestuur van Blauw Wit’66 heeft goede hoop dat de Walk of Fame in 2021 gerealiseerd kan worden. Momenteel is het wachten totdat er foto’s van onze ereleden gemaakt kunnen worden, zodat de vormgeving afgerond kan worden. Ook de keuken heeft in de coronaperiode een flinke upgrade gehad, die nu helemaal af is. Dit was niet gelukt zonder behulp van een aantal sponsoren en vrijwilligers die deze upgrade gerealiseerd hebben.

Net als vorig jaar zijn er weer bestuursleden afgetreden en daarvoor nieuwe bestuursleden in de plaats gekomen. Aranka Beldman heeft een paar maanden geleden aangegeven te willen stoppen als bestuurslid activiteiten. Roy heeft mooie woorden voor haar over. ,,Jullie hebben met een paar andere meiden de activiteitencommissie weer op de kaart gezet. Ontzettend bedankt voor jullie inzet.’’ De afgetreden leden van de activiteitencommissie hebben desondanks aangegeven de koekactie, de lotenactie en pupil van de de week nog te willen blijven doen.

Daar waar Mark Wonnink terugkeert als secretaris in het bestuur neemt Erik Groot juist afscheid van diezelfde functie. ,,Je draait niet om de hete brij heen, je hebt een duidelijke mening en dat heb ik altijd enorm aan jou gewaardeerd. Je was een bestuurslid waarop wij konden bouwen’’, aldus Roy.

Ook Edwin de Munck is toegetreden als bestuurslid accommodatie/onderhoud, die vlak na de ALV van november 2019 is gestart, maar nog officieel benoemd moest worden. En ook hier had Roy uiteraard een passend woordje voor over. ,,Je bent niet alleen bestuurslid, maar is ook nog eens trainer bij de JO8. Je doet het goed op een lastige post, je bent meer dan een welkome versterking in het bestuur.’’

Nadat de rondvraag was geweest werd de vergadering gesloten en daarmee was de eerste online ALV een feit! We willen alle aanwezige leden hartelijk bedanken voor één ieders aanwezigheid en uiteraard hopen we dat wij volgend jaar in november 2021 de ALV in onze eigen, vernieuwde kantine kunnen houden.

Bestuur z.v.v. Blauw Wit’66

 

Het dagelijks bestuur klaar voor de vergadering in de bestuurskamer

20201116 DB bestuurskamer

 

Vanuit het perspectief van de secretaris als "moderator" van de vergadering

20201116 view erik groot

Meer van Berichten Terug naar overzicht

Sportsads