Zaterdag 9 mei heeft de eerste activiteit plaatsgevonden van de in februari jl. opgerichte Vrienden van Blauw Wit.
Helaas kon de opzet van deze eerste activiteit niet helemaal doorgaan zoals het bestuur had gepland, omdat enkele dagen voor 9 mei bleek dat we op deze zaterdag toch niet terecht konden bij buurman Schietvereniging "De Eendracht" op 't Vletgoor. 
Toch werd besloten om op de geplande tijd van 17.00 uur van start te gaan met een korte bijeenkomst in het clubhuis en daarna enkele foto's te maken bij het inmiddels tussen de dug-outs van het hoofdveld aanwezige reclamebord van de Vrienden. En aansluitend dan de barbecue.Waarnemend voorzitter Wim Klein Nagelvoort heette om ruim 17.00 uur onder het genot van een drankje de opgekomen leden welkom bij deze activiteit. Hij memoreerde dat de aanmelding in eerste instantie wat moeizaam verliep, maar uiteindelijk mag een opkomst van 65% toch goed worden genoemd. Mogelijk was de gekozen datum ook niet zo gunstig. In totaal waren er 28 personen aanwezig. Wim spreekt de wens uit dat de aanmelding bij de volgende activiteiten wat sneller zal verlopen en dat de opkomst nog meer een stijgende lijn zal vertonen.

Verder herinnert hij de leden aan de op de oprichtingsvergadering gedane oproep van het bestuur dat ieder lid zich inzet om een nieuw lid te werven. Op die wijze zou dan spoedig het minimum streefaantal van 50 leden kunnen worden gehaald. 
Daarna geeft hij in het kort de planning van het bestuur voor het a.s. seizoen weer, t.w. een ledenvergadering in oktober, een activiteit in november, in 2016 een ledenvergadering in maart en een activiteit in mei, mogelijk in het kader van het 50-jarug jubileum van de vereniging.

Vervolgens wordt nog wat van gedachten gewisseld over de mogelijke activiteiten voor de leden en mogelijke bijdragen aan de vereniging. Wim roept de leden op ideeën hiervoor ruim voor de eerstvolgende ledenvergadering kenbaar te maken bij het bestuur. Daarna begeeft het gezelschap zich naar het reclamebord van de Vrienden en worden daarbij door Liza Nijkamp enkele foto's gemaakt.Inmiddels staat de door bestuurslid Herman Withaar georganiseerde en door Slagerij Brands geleverde barbecue klaar, waarvan al heel gauw duidelijk is dat de kwaliteit bij de aanwezigen heel goed in de smaak valt.

Tot ongeveer 21.00 uur wordt hier in een heel ongedwongen en gezellige sfeer gebruik van gemaakt en waarbij mocht worden beluisterd dat de aanwezigen deze eerste activiteit als zeer geslaagd hebben ervaren. Een positieve start dus van en door de Vrienden van Blauw Wit. En positief is ook dat op deze avond al 3 nieuwe leden konden worden genoteerd, waardoor het totaal aantal leden nu 35 bedraagt. Op naar de zo gewenste 50!

Sportsads