Restaurant en Feestlocatie De Poppe
divider

Ledenadministratie

Ledenadministratie

Jeanet Smit, Larenseweg 74, 7451 EN Holten, tel. 06-11877671
E-mail: ledenadministratie@blauwwit66.nl

Lidmaatschap

• Voor het aan- en afmelden van een lidmaatschap en adreswijzigingen kunt u contact opnemen met Jeanet Smit
• Uw lidmaatschap begint of eindigt op de eerste respectievelijk laatste dag van het kwartaal,
waarin u zich aan- of afmeldt als lid van de z.v.v. Blauw Wit ’66.

Contributie Seizoen  2023 - 2024

PUPIL:

Geboren op of nà 01-01-2011 €   98,00 per jaar
JUNIOR: Geboren op of nà 01-01-2005
of vóór 01-01-2011

€ 120,00 per jaar

SENIOR:

Geboren vóór 01-01-2005
Veld- of zaalvoetbal
Veld- en zaalvoetbal

€ 204,00 per jaar
€ 247,00 per jaar

35+ HEREN
25+ DAMES

 Competitie midweeks 
€ 102,00 per jaar

NIET-SPELEND

  €   39,00 per jaar

Contributiebetaling

Rabobank Holten, IBAN nummer:NL83 RABO 032.85.75.682
Contributiebetaling alléén via automatische incasso!