Restaurant en Feestlocatie De Poppe
divider

Oproep voor deelname aan werkgroep!

Beste leden van Blauw Wit,

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van 23 oktober 2023 heeft het bestuur van Blauw Wit toestemming gekregen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor samenwerking die uiteindelijk kunnen leiden tot een volledige fusie met voetbalvereniging VV Holten.

Tijdens deze vergadering is besloten om dit onderzoek te laten uitvoeren door een werkgroep, samengesteld uit leden van Blauw Wit die verschillende geledingen vertegenwoordigen en leden van VV Holten. In overleg met VV Holten achten we het belangrijk dat deze groep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Tijdens de vergadering hebben zich al enkele leden vrijwillig aangemeld, maar via deze aankondiging willen we ook leden die niet aanwezig waren, de kans geven om zich aan te melden.

Indien blijkt dat het aantal aanmeldingen groter is dan nodig voor de eerste werkgroep, hopen we dat u zich met deze opgave beschikbaar wilt stellen voor andere werkgroepen die in het verdere traject noodzakelijk zullen zijn.

De uitgangspunten van de eerste werkgroep zijn als volgt:

• Regelmatige terugkoppeling aan de leden over de voortgang .

• De clubs behouden te allen tijde de mogelijkheid om het proces te stoppen.

• Verkenning van meerdere vormen van samenwerking (van alleen jeugd /dames samenwerking tot een volledige fusie en mogelijke tussenvarianten.)

• Locatiekeuze.

• Status van verduurzaming.

• Noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur.

• Beschikbare ruimte, zowel binnen als buiten

• Ligging.

• Noodzakelijke verbeteringen natuurgrasvelden.

• Kansen of bedreigingen met betrekking tot nieuwbouw van de Waerdenborch op 't Vletgoor.

• Indicatie van een of meerdere tijdspaden en fasering van de samenwerking en het verkennende traject.

• Financiële gevolgen, zowel voor de realisatie van de samenwerking zelf alsook mogelijke toekomstige consequenties.

• Gevolgen voor het voetbal zelf op alle niveaus.

Voor vragen over de werkgroep kunt u contact opnemen met Roy Vrieling, de voorzitter van Blauw Wit '66.

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan deze werkgroep en zich wilt aanmelden, dan kan dit via het volgende e-mailadres: voorzitter@blauwwit66.nl