Restaurant en Feestlocatie De Poppe
divider

Stages

Blauw Wit ’66 biedt lerenden in diverse leeftijdscategorieën de mogelijkheid tot het stage lopen of leerwerkplek leren.  Immers als z.v.v. Blauw Wit ’66 zijn we ons bewust van de maatschappelijke functie die wij als voetbalvereniging hebben. Daarom werken we ook graag samen met scholen, onderwijsinstellingen, gemeente, diverse maatschappelijke instanties en andere verenigingen. We willen enerzijds graag bijdragen aan het opleiden van jongeren en studerenden, waarmee voor hen een diploma weer een stap dichterbij komt zogezegd, anderzijds zijn we ons er van bewust dat stagiaires een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van allerlei zaken binnen een vereniging.

Er is plaats voor stagiaires vanuit het Voortgezet onderwijs, MBO en Hoger Onderwijs.

Een stage kan op allerlei uiteenlopende manieren worden ingevuld, daar is niet altijd per se een voetbalachtergrond voor nodig, maar het kan interessant en leuk zijn voetbal als hobby met een stage te combineren.

Trainers, leiders of leden van commissies besluiten niet over het toewijzen van een stageplek, het Hoofd Jeugdopleiding coördineert en besluit. Elke stage dient te worden aangevraagd en goedgekeurd via het Hoofd Jeugdopleiding via mailadres jeugd@blauwwit66.nl

z.v.v. Blauw Wit ’66 is een erkende leerwerkinstelling.